Osvědčení ČKAIT

Osvědčení ČKAIT

Ing. Miroslav Raiman je držitelem osvědčení o autorizaci vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě dle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.
Autorizovaná osoba vedená ČKAIT pod číslem 00067121.
Osvědčení

Osvědčení

... vše pro vaši stavbu ...

Zateplení staveb

PROVÁDIME ZATEPLENÍ OBJEKTŮ KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM

"Tepelné izolanty se využívají všude tam, kde je třeba zabránit úniku tepla."

Druhy tepelných izolací pro zateplení staveb (kontaktní zateplovací systém)

Pokud budeme mluvit o tepelné izolaci, musíme si říci, jaké vlastnosti u ní sledujeme. Nejdůležitější vlastností je součinitel tepelné vodivosti, uváděný v jednotkách W/(m.K) Čím je jeho hodnota nižší, tím vyšší je účinnost tepelné izolace. Dalšími důležitými vlastnostmi je difuzní faktor, Který nám udává propustnost materiálu vodní pářou, dále objemová hmotnost, pevnost, nasákavost, hořlavost, cena., zpracovatelnost,i toxicita, tepelná stabilita. Tyto vlastnosti nám určují vhodnost použiti tepelné izolace pro každý konkrétní příklad. Tyto veškeré vlastnosti se liší nejen podle druhu materiálu, ale existují drobné odchylky i u různých výrobců. Výpočtové hodnoty různých materiálů jsou uvedeny v ČSN 730540-3.

Při výpočtech je samozřejmě mnohem lepší vycházet z konkrétních hodnot pro výrobek určitého výrobce Tylo hodnoty by měly být uvedeny v certifikátu výrobku, jenž by měl dodavatel výrobku spolu se zbožím dodat.


Jako tepelné izolační  materiály se v ČR používají zejména tyto materiály:


-    extrudovaný polystyren
XPS
-    pěnový polystyren EPS
-    pěnový polystyren šedý např. GreyWall
-    pěnový polyuretan PUR
-    minerální vlna
-    přírodní izolace např. konopí

Na požádání vám velmi rádi zpracujeme cenovou nabídku na zateplení právě vaší nemovitosti.
******************************************************************************************
Spolupracujeme s těmito dodavateli kontaktních zateplovacích systémů:

Stomix Praha        

Weber Terranova  

HASIT                      

******************************************************************************************
Zateplení fasády bytového domu
Zateplení fasády bytového domu
Ing. Miroslav Raiman
autorizovaný technik
v oboru pozemních staveb

U Nikolajky 1240/17
150 00  Praha 5

Tel.: +420 602 272 033

IČ:    67770525
DIČ: CZ7001140289


Martin Schmutzer
Druhá 418/7
408 01 Rumburk

Tel:+420 737 481 715
E-mail: martinschmutzer@seznam.cz

IČ:    67223028
DIČ: CZ7509242389
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one